sisäasioiden > Uutiset > Teollisuuden uutiset

Termogravimetrisen analysaattorin vaikuttavat tekijät

2021-08-16

Vaikuttavat tekijättermogravimetrinen analysaattori

1. Näytteiden määrä ja näytealusta

Termogravimetristä määritystä varten näytteen määrä on pieni, yleensä 2–5 mg. Toisaalta instrumenttivaaka herkkyys on erittäin korkea. Toisaalta, jos näytteen tilavuus on suuri, sitä suurempi on massansiirtovastus, sitä suurempi on gradientti näytteen sisällä ja jopa näytteen lämpövaikutus saa näytteen lämpötilan poikkeamaan lineaarisesta lämmitysohjelmasta. TG -käyrän muuttaminen. Mitä hienompi hiukkaskoko, sitä parempi. Jos hiukkaskoko on suuri, hajoamisreaktio siirtyy korkeaan lämpötilaan.

Näytealustan materiaalin tulee olla korkean lämpötilan kestävää ja inerttiä näytteelle, välituotteille, tuotteille ja ilmakehälle, eli sillä ei voi olla reaktiivisuutta ja katalyyttistä aktiivisuutta. Yleisesti käytettyjä näyteastioita ovat platina, keramiikka, kvartsi, lasi, alumiini ja niin edelleen. On tärkeää huomata, että eri näytteissä tulisi käyttää eri materiaaleista valmistettuja näyteastioita, muuten näyteastia vaurioituu. Alkalisissa näytteissä, kuten natriumkarbonaatissa, alumiinia, kvartsia, lasia ja keraamisia näyteastioita ei tule käyttää testaukseen. Platina -näyteastia ei sovellu fosforia, rikkiä ja halogeeneja sisältäville polymeerinäytteille, koska se on aktiivinen hydrattuja tai dehydrattuja orgaanisia yhdisteitä vastaan.

2. Lämmitysnopeus

Mitä nopeammin termogravimetrinen analysaattorilämpenee, sitä vakavampi lämpötilahystereesi. Jos esimerkiksi lämmitysnopeus on nopea, käyrän resoluutio pienenee ja joidenkin välituotteiden tiedot menetetään. Jos esimerkiksi lämmitysnopeus on hidas, voidaan havaita joitain välituotteita, jotka menettävät vähitellen vettä.

3. Ilmakehän vaikutus

Ilmastonmuutoksella lämpötasapainon ympärillä on merkittävä vaikutus TG -käyrään. CaCO3: n TG -käyrä tyhjiössä, ilmassa ja CO2 -ilmakehässä eroaa lähes 600 ° C, koska CO2 on CaCO3: n hajoamistuote. CO2: n läsnäolo ilmakehässä estää CaCO3: n hajoamista ja nostaa hajoamislämpötilaa. Polypropeenin painonnousu ilmassa 150-180 ° C: ssa on seurausta polypropeenin hapettumisesta, mikä ei tapahdu N2: ssa. Tuulen nopeus on yleensä 40 ml/min, ja suuri virtausnopeus edistää lämmönsiirtoa ja ylivuotokaasun leviämistä.

4. Haihtuvien aineiden tiivistyminen

Hajoamistuotteettermogravimetrinen analysaattorihaihtuu näytteestä ja usein kondensoituu uudelleen alhaisissa lämpötiloissa. Jos ne tiivistyvät ripustetun langanäytteen pannulle, mitattu painonlasku on hyvin pieni. Kun lämpötila nousee edelleen, kondensoitunut vesi haihtuu jälleen, mikä aiheuttaa väärää painonlaskua ja muuttaa TG -käyrää. Ratkaisu on lisätä kaasun virtausnopeutta niin, että haihtuvat aineet poistuvat näyteastiasta välittömästi.

5. Kelluvuus

Kelluvuuden muutos johtuu näytettä ympäröivän kaasun lämpölaajenemisesta, mikä aiheuttaa suhteellisen tiheyden ja kelluvuuden pienenemisen ja näytteen näennäispainon.

termogravimetrinen analysaattori